Hafıza teknikleriyle 1 ayda ingilizce

Hafıza teknikleriyle 1 ayda ingilizce

1 AYDA İNGİLİZCE eğitim programı, pratik ingilizce konuşma eğitimidir. öğrencilerimizin İntermediate (orta) seviyede konuşma,okuma,yazma ve çeviri becerilerini edinmesini sağlar. Eğitim programı toplam 30 ders saatidir ve 1 ders saati süresi 50 dakika'dır. Başarımızı sağlayan tekniklerimiz:
1 AYDA İNGİLİZCE eğitim programı, pratik ingilizce konuşma eğitimidir.

öğrencilerimizin İntermediate (orta) seviyede konuşma,okuma,yazma ve çeviri becerilerini edinmesini sağlar.

Eğitim programı toplam 30 ders saatidir ve 1 ders saati süresi 50 dakika'dır. Başarımızı sağlayan tekniklerimiz:
 
1- Hafıza tekniklerinden biri olan ''Esinlenme teknİği''ni kullanılarak;

1000 İngilizce sözcüğün hızlı ve kalıcı şekilde hafızaya yüklenmesi sağlanır.Ezberlenen bir bilgi,en fazla 4 ay sonra tamamen silinir.Hafıza teknikleri sayesinde, sözcüğün İngilizce karşılığı, saniyenin onda biri gibi bir sürede beyin tarafından yüklendiği dosyadan çıkartılıp dile gönderilir.
 
Kullandığımız hafıza tekniği 'Esinlenme tekniği' dir, Ücretsiz tanıtım dersimizde tekniğimizin detaylarını öğrenebilirsiniz... 
 
2- ''Karşılaştırma tekniği'' kullanılarak;

İki dilin temel yapısı ve dilbilgisi kurallarının karşılaştırılmasıyla, Türkçe ile İngilizce arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkartıp, öğrencinin öğrenilen dile, kendi diline göre anlam vererek öğrenilmesini sağlayan bir dilbilimsel tekniktir. sağlanır...

3- İngilizce'nin ruhu tekniği kullanılarak;

İngilizce cümle yapısı açıklanıp, öğrencilerimizin devrik cümle kurmasını engelleyerek,Türkçe'den İngilizce'ye geçişte karşılaşılan sorunları ortadan kaldırıp mükemmel cümle yapısı kullanımı alışkanlığı kazandıran dilbilimsel bir tekniktir...

4- Bilimsel öğrenme teknikleri kullanılarak;

Beynin çalışma sistemi ve öğrenme tercihleri, etkin ders çalışma ve öğrenme tekniklerine göre hazırlanmış bilimsel ders çalışma teknikleriyle, zorlanmadan ve uzun zaman ve aşırı emek harcamadan bilgilerin unutulmayacak şekilde öğrenilmesi sağlanır...
 
1 Ayda İngilizce Programı Ders Konularımız:

Zamanlar 
1- Şimdiki zaman 
2- Gelecek zaman 
3- Geniş zaman 
4- Dili geçmiş zaman 
5- Geçmişte sürekli Zaman 
6- Geçmişten şimdiye sürekli zaman
7- Planlanmış gelecek zaman 
8- Yakın gelecek zaman 


 
Cümle Yapıları 
1 - Emir cümleleri 
2 - Rica cümleleri 
3 - İzin cümleleri 
4 - Tavsiye cümleleri 
5 - Zorunluluk cümleleri 
6 - Yasaklama cümleleri 
7 - Gereklilik cümleleri 
8 - Gereksizlik cümleleri 
9 - Var cümleleri 
10 - Yok cümleleri 
11 - Keşke cümleleri 
12 - Olasılık cümleleri 
13 - Kastetme cümleleri
14 - İkram cümleleri 
15 - Teklif cümleleri 
16 - Tercih etme cümleleri
17 - Alışkanlık cümleleri
18 - Kodlama cümleleri
19 - Gücü yetme cümleleri
20 - Ünlem cümleleri
21 - Eğer cümleleri
22 - Dolaylı anlatım cümleleri 
23 - Edilgen cümleler 
24 - Ettirgen cümleler 
25 - Miktar cümleleri 
26 - Olumsuz cümleler
27 - Soru cümleleri 
28 - wh soru cümleleri 
29 - When cümleleri 
30 - While cümleleri 
 
Dilbilgisi Öğeleri 
1 - Zamirler 
2 - Edatlar 
3 - Bağlaçlar 
4 - Sıfatlar 
5 - Zarflar 
6 - Eylemler
7 - Düzensiz eylemler
8 - Sıfat derecelendirmesi
9 - Artikeller
 
Diğer 
1 - Sayılar 
2 - Çoğullar 
3 - Fonetik 
4 - Günler
5 - Aylar
6 - Mevsimler
7 - Adres sorma ve tarifi 
 
Çeviriler 
1 - İngilizce - Türkçe Çeviri (20 sayfalık İngilizce Hikayenin Türkçe'ye simültane çevirisi) 
2 - Türkçe - İngilizce Çeviri (20 sayfalık Türkçe Hikayenin İngilizce'ye simültane çevirisi) 

Copyright © 2018 | 1aydaingilizce.com