% 100 Ücret İade garantisi
,

% 100 Ücret İade garantisi

Kursiyerlerimizin 1 AYDA İNGİLİZCE eğitimimizin sistem disiplinine tamamen uyması halinde, sertifika sınavımızdan 100 üzerinden minimum 75 puan alabilecekleri kurumumuz tarafından garanti edilmektedir. 2007 yılından beri başarı ortalamamız 100 üzerinden 98 puandır...

1 AYDA İNGİLİZCE  programımızın sistem disiplini, haftalık 6 saatlik ders programı ve haftalık ortalama 3 saatlik özel çalışma (ders tekrarı ve ödev) şeklindedir. Bu disipline uyan bütün öğrenciler başarılı olmaktadır...

1 ayda İngilizce kursu ücret iade şartları:

1) Kursiyerlerimiz, eğitim sürecini (30 saat) tamamlamak zorundadır.
2) Kursiyerlerimiz, verilen ödevleri eksiksiz yapmak ve verilen süre içinde kurumumuz e-mai adresine göndermekle yükümlüdür. Eksik ödev yapılması yada zamanında gönderilmemesi durumunda söz konusu garanti geçersizdir.
4) Kursiyerlerimizin 1 ders erteleme hakkı vardır. Kursiyerimizin isteği üzerine 2. ders ertelemesi gerçekleşirse, söz konusu garanti geçersizdir.
5) Kursiyerimizin söz konusu garantiden faydalanabilmesinin kararını, kurumumuz yönetim kurulu üyeleri, ders ses yada kamera kayıtları, kursiyerimizin ödevleri ve sınavlarını göz önünde bulundurarak karara bağlar. Kurumumuz yönetim kurulu, ücret iadesi kararı alırsa, bu ödemeyi en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.   
6) Söz konusu garanti, kursiyerimizin kurumumuz banka hesaplarına o zamana kadar yapmış olduğu 1 ayda İngilizce kurs ücreti ödemelerinin tamamını, kursiyerimizin banka hesabına geri havale yapılmasını kapsar. Bu ücret iadesi, herhangi bir tazminat hakkı doğurmaz ve kursiyerin tüm şikayet haklarını elinden alır.
8) Kaydı yapılan öğrencilerimiz, bu şartların tamamını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
9) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda İzmir / Konak mahkemeleri yetkilidir...
Copyright © 2018 | 1aydaingilizce.com