1ayda ingilizce kursunda hangi konuları öğretiyorsunuz?

1 Ayda İngilizce Programı Ders Konuları:

Zamanlar 
1- Şimdiki zaman 
2- Gelecek zaman 
3- Geniş zaman 
4- Dili geçmiş zaman 
5- Geçmişte sürekli Zaman 
6- Geçmişten şimdiye sürekli zaman
7- Planlanmış gelecek zaman 
8- Yakın gelecek zaman 

Cümle Yapıları 
1 - Emir cümleleri 
2 - Rica cümleleri 
3 - İzin cümleleri 
4 - Tavsiye cümleleri 
5 - Zorunluluk cümleleri 
6 - Yasaklama cümleleri 
7 - Gereklilik cümleleri 
8 - Gereksizlik cümleleri 
9 - Var cümleleri 
10 - Yok cümleleri 
11 - Olasılık cümleleri 
12 - Kastetme cümleleri
13 - İkram cümleleri 
14 - Teklif cümleleri 
15 - Tercih etme cümleleri
16 - Alışkanlık cümleleri
17 - Kodlama cümleleri
18 - Gücü yetme cümleleri
19 - Ünlem cümleleri
20 - Eğer cümleleri
21 - Dolaylı anlatım cümleleri 
22 - Miktar cümleleri 
23 - Olumsuz cümleler
24 - Soru cümleleri 
25 - wh soru cümleleri 
26 - When cümleleri 
27 - While cümleleri 
 
Dilbilgisi Öğeleri 
1 - Zamirler 
2 - Edatlar 
3 - Bağlaçlar 
4 - Sıfatlar 
5 - Zarflar 
6 - Eylemler
7 - Düzensiz eylemler
8 - Sıfat derecelendirmesi
9 - Artikeller
 
Diğer Konular
1 - Sayılar 
2 - Çoğullar 
3 - Fonetik 
4 - Günler
5 - Aylar
6 - Mevsimler
7 - Adres sorma ve tarifi 
 
Çeviriler 
1 - İngilizce - Türkçe Çeviri (20 sayfalık İngilizce Hikayenin Türkçe'ye simültane çevirisi) 
2 - Türkçe - İngilizce Çeviri (20 sayfalık Türkçe Hikayenin İngilizce'ye simültane çevirisi) 
Copyright © 2018 | 1aydaingilizce.com