Hafıza Teknikleriyle Online 1 Ayda İngilizce

Hafıza Teknikleriyle Online 1 Ayda İngilizce

1 AYDA İNGİLİZCE eğitim programı, pratik İngilizce konuşma eğitimidir. 

Öğrencilerimizin A2 (Elementary/ pre intermediate) seviyede konuşma,okuma,yazma ve çeviri becerilerini edinmesini sağlar. Eğitim programı toplam 30 ders saatidir.

Başarımızı sağlayan tekniklerimiz:

1-'Esinlenme' tekniği kullanılarak;

1000 İngilizce sözcüğün hızlı ve kalıcı şekilde hafızaya yüklenmesi sağlanır. Ezberlenen bilgi, kısa sürede tamamen silinir. Hafıza teknikleri sayesinde, sözcüğün İngilizce karşılığı, saniyenin onda biri gibi bir sürede beyin tarafından yüklendiği dosyadan çıkartılıp dile gönderilir. Kullandığımız hafıza tekniği 'Esinlenme tekniği' dir.

2- ‘İngilizce Şirketi’ tekniği kullanılarak,

Dilbilgisi konularını sıkıcı olmaktan çıkarıp, öğrenme konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırılır, böylece öğrenmeyi kolaylaştırılmış olur ve kuralların unutulması ve birbirlerine karıştırılması sıkıntısı ortadan kalkması sağlanır.

3- 'Karşılaştırma' tekniği kullanılarak;

İki dilin temel yapısı ve dilbilgisi kurallarının karşılaştırılmasıyla, Türkçe ile İngilizce arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkartıp, öğrencinin öğrenilen dile, kendi diline göre anlam vererek öğrenilmesini sağlayan bir dilbilimsel tekniktir.

4- ‘İngilizce'nin ruhu’ tekniği kullanılarak;

İngilizce cümle yapısı açıklanıp, öğrencilerimizin devrik cümle kurmasını engelleyerek, Türkçe'den İngilizce' ye geçişte karşılaşılan sorunları ortadan kaldırıp mükemmel cümle yapısı kullanımı alışkanlığı kazandıran dilbilimsel bir tekniktir.

5- Bilimsel öğrenme teknikleri kullanılarak;

Beynin çalışma sistemi ve öğrenme tercihleri, etkin ders çalışma ve öğrenme tekniklerine göre hazırlanmış bilimsel ders işleme ve ödev yapma  teknikleriyle, zorlanmadan ve uzun zaman ve aşırı emek harcamadan bilgilerin unutulmayacak şekilde öğrenilmesi sağlanır...

1 Ayda İngilizce Programı Ders Konularımız:

Zamanlar: 

1- Şimdiki zaman 

2- Gelecek zaman 

3- Geniş zaman 

4- Dili geçmiş zaman 

5- Geçmişte sürekli Zaman 

6- Geçmişten şimdiye sürekli zaman

7- Planlanmış gelecek zaman 

8- Yakın gelecek zaman 

9- Belirsiz – yakın geçmiş zaman

Cümle kalıpları: 

1 - Emir cümleleri 

2 - Rica cümleleri 

3 - İzin cümleleri 

4 - Tavsiye cümleleri 

5 - Zorunluluk cümleleri 

6 - Yasaklama cümleleri 

7 - Gereklilik cümleleri 

8 - Gereksizlik cümleleri 

9 - Var cümleleri 

10 - Yok cümleleri 

11 - Keşke cümleleri 

12 - Olasılık cümleleri 

13 - Kastetme cümleleri

14 - İkram cümleleri 

15 - Teklif cümleleri 

16 - Tercih etme cümleleri

17 - Alışkanlık cümleleri

18 - Kodlama cümleleri

19 - Gücü yetme cümleleri

20 - Ünlem cümleleri

21 - Eğer cümleleri

22 - Dolaylı anlatım cümleleri 

23 - Edilgen cümleler 

24 - Miktar cümleleri 

25 - Olumsuz cümleler

26 - Soru cümleleri 

27 - wh soru cümleleri 

28 - When cümleleri 

29 - While cümleleri

30 - Durum cümleleri 

Dilbilgisi Ögeleri: 

1 - Zamirler 

2 - Edatlar 

3 - Bağlaçlar 

4 - Sıfatlar 

5 - Zarflar 

6 - Eylemler

7 - Düzensiz eylemler

8 - Sıfat derecelendirmesi

9 - Artikeller

Diğer: 

1 - Sayılar 

2 - Çoğullar 

3 - Fonetik 

4 - Günler

5 - Aylar

6 - Mevsimler

7 - Adres sorma ve tarifi 

 

Derste yapılan çeviriler :

İngilizce - Türkçe öykü çevirisi: 1 saat.

Türkçe - İngilizce öykü çevirisi: 9 saat.

Karşılıklı konuşma pratiği: 4 saat.

Ödevlerde:

İngilizce – Türkçe çevirileri : 3600 kelimelik çeviri.

İngilizce film izleme : 3 saat. 

 


Copyright © 2018 | 1aydaingilizce.com