Ücretsiz Ders Yenileme Garantisi
,

Ücretsiz Ders Yenileme Garantisi

Kursiyerlerimizin 1 AYDA İNGİLİZCE eğitimimizin sistem  disiplinine tamamen  uyması halinde, sertifika  sınavımızdan 100 üzerinden en az 75 puan alabilecekleri  kurumumuz tarafından garanti edilmektedir. 2007  yılından beri başarı ortalamamız 100 üzerinden  98 puandır...

 1 AYDA İNGİLİZCE  programımızın sistem disiplini, haftalık 6 saatlik ders programı  ve haftalık ortalama 3 saatlik özel çalışma (ders tekrarı ve ödev) şeklindedir.Bu disipline uyan bütün öğrencilerimiz başarılı olmaktadır...


1 ayda İngilizce kursu ücretsiz ders yenileme garantisi şartları:

1) Kursiyerlerimiz, eğitim sürecini (30 saat) tamamlamak zorundadır.

2) Kursiyerlerimiz, verilen ödevleri eksiksiz yapmak ve verilen süre içinde kurumumuzun e-mai adresine göndermekle yükümlüdür. Eksik ödev yapılması yada zamanında gönderilmemesi durumunda söz konusu garanti geçersizdir.

4) Kursiyerlerimizin 1 ders erteleme hakkı vardır. Kursiyerimizin isteği üzerine 2. ders ertelemesi gerçekleşirse, söz konusu garanti geçersizdir.

5) Kursiyerimiz, 1Ayda İngilizce ders program ücretinin tamamını, kurumumuz banka hesap numarasına ödemiş olmak zorundadır.

6) Kursiyerimizin söz konusu garantiden faydalanabilmesinin kararını, kurumumuz yönetim kurulu üyeleri, ders ses yada kamera kayıtları, kursiyerimizin ödevleri ve sınavlarını göz önünde bulundurarak karara bağlar. Kurumumuz yönetim kurulu, ücretsiz ders yineleme kararı alırsa, en fazla 120 iş günü (6 ay) içerisinde, kursiyerimiz için yeni bir ders programı yapmakla yükümlüdür.   

7) Söz konusu garanti, kursiyerimizin kurumumuzun 1 AYDA İNGİLİZCE programı derslerini (30 saat) yeniden ücretsiz olarak almasını kapsar ve bu garanti sadece 1 kere geçerlidir. Bu garanti, kursiyerimize herhangi bir tazminat hakkı doğurmaz ve kursiyerimizin tüm şikayet haklarını elinden alır.

8) Kaydı yapılan kursiyerlerimiz, bu şartların tamamını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

9) Herhangi bir anlaşmazlık durumunda İzmir / Konak mahkemeleri yetkilidir...

 

Copyright © 2018 | 1aydaingilizce.com